AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:MERSİN

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:

Trabzon'da yerleşik vakıf üniversitesiYükseköğretim Kurulu’na 2010 yılında yapılan başvuruyu takiben mevzuatta öngörülen süreçler tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulu’nda kanunla Avrasya Üniversitesi’nin kurulması kabul edilmiştir. Kanunun 28.01.2011 tarihli Resmi Gazetede 27829 sayı numarasıyla yayımlanmasıyla Avrasya Üniversitesi tüzel kişiliğini kazanmıştır. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Üniversitenin yabancı öğrenci kabulüne ilişkin herhangi bir sınav bilgisi bulunmamaktadır.

Ancak şu esaslar mevcuttur;

(1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim süresinden sayılır.

(2) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili yönetim kurulu tarafından alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; bu Yönetmelik hükümleri ile 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

 

 

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

*İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yıllık Ücret: Tüm Bölümler Yıllık 15.000 TL (KDV Dahil)

*Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Yıllık Ücret: Tüm Bölümler Yıllık 16.000 TL (KDV Dahil)

*Fen Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yıllık Ücret: 15.000 TL (KDV Dahil)

*Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yıllık Ücret: 19.000 TL (KDV Dahil)

*Meslek Yüksekokulu Programları

Yıllık Ücret: 7.800 TL (KDV Dahil)

 

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

AVRASYA UNIVERSITY (TRABZON)

 

 

      

Meslek Yüksekokulu

Vocational School

 

 

      

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

9

      

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Computer Programming (EP)

2

9

      

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

9

      

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

9

      

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

9

      

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Child Development (EP)

2

9

      

Dış Ticaret

Foreign Trade

2

9

      

Dış Ticaret (İÖ)

Foreign Trade (EP)

2

9

      

Grafik Tasarımı

Graphic Design

2

9

      

Grafik Tasarımı (İÖ)

Graphic Design (EP)

2

9

      

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Public Relations and Presentation

2

9

      

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

Public Relations and Presentation (EP)

2

9

      

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

9

      

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

First Aid and Emergency (EP)

2

9

      

Lojistik

Logistics

2

9

      

Lojistik (İÖ)

Logistics (EP)

2

9

      

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

AVRASYA UNIVERSITY (TRABZON)

 

 

       

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

       

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Molecular Biology and Genetics

4

6

       

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literature

4

9

       

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

       

Bankacılık ve Finans

Banking and Finance

4

9

       

İktisat

Economics

4

9

       

İşletme

Management

4

9

       

Kamu Yönetimi

Public Administration

4

9

       

Maliye

Public Finance

4

9

       

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

4

9

       

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

       

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

9

       

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

9

       

Endüstri Mühendisliği

Industrial Engineering

4

9

       

Gıda Mühendisliği

Food Engineering

4

9

       

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

9

       

Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering

4

9

       

Mimarlık

Architecture

4

9

       

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org