BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

OKULUN ADI: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:İSTANBUL

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:  

Beykent Üniversitesi, Adem Çelik- Beykent Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı kanunla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. 1997-1998 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan Beykent Üniversitesi, eğitimde yılların verdiği deneyimle her geçen gün daha da büyüyerek, dünya standartlarındaki eğitim kalitesini öğrencilerine sunmaya devam etmektedir.

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Başvuru Formu
2) Sınav sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun fotokopisi.
3) Pasaport fotokopisi
4) Lise Diploması Denklik Belgesi

 YÖS Sınavına Eşdeğer Sayılan Sınavlar ve İstenen En Az Puanlar

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “2010 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı” (YÖS) “Temel Öğrenme Becerileri Testi”nden en az 40 Standart Puan almak
- SAT I sınavında en az 1000 puan almış yabancı uyruklu adaylar,
- İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu adaylar,
- ACT sınavından en az 21 puan almış yabancı uyruklu adaylar,
- GCE sınavından en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi puan almış yabancı uyruklu adaylar,
- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 28 olan yabancı uyruklu adaylar,
- ABITUR sınavından en az 4 puan almış yabancı uyruklu adaylar,
- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan yabancı uyruklu adaylar,
- Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan yabancı uyruklu adaylar,
- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış yabancı uyruklu adaylar,
- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavlarında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden en az 490 puan alan yabancı uyruklu adaylar, başvuruda bulunabilirler.

Yukarıda belirtilen sınavlara girmemiş veya istenilen puanı alamamış adaylar, Beykent Üniversitesi’nin bilimsel yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alan yabancı uyruklu adaylar, başvuruda bulunabilirler.

Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerine her hangi bir sınırlama getirilmez. Ancak, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.


Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Programlara Başvuru

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Beykent Üniversitesi tarafından yapılan (BÜÖYS) Özel Yetenek Sınavı’na girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

Eğitim Dili ve İngilizce Hazırlık Sınıfı

- Eğitim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık öğretimi zorunlu olmayan (isteğe bağlı) bölümlerimize kaydolanlar

Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimize kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin, lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için YÖS’de aldıkları Türkçe testi puanının en az “B” olması gereklidir. Türkçe düzeyi “C” olanlar ile eşdeğer sınavlarla gelen öğrencilerden Eğitim dili Türkçe olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı öğrencilerden Üniversitemizin düzenlemiş olduğu Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olanlar eğitimlerine başlamakla beraber zorunlu Türkçe derslerinden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar eğitimlerine başlamakla beraber zorunlu Türkçe derslerinden sorumlu tutulurlar. 

- Eğitim dili İngilizce veya Karma olup hazırlık öğretimi zorunlu olan bölümlerimize kaydolanlar

Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimiz dışındaki tüm bölümlerimizde (Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümü hariç) eğitim dili İngilizce veya Karma ’dır ve 1 yıl İngilizce hazırlık öğretimi zorunludur. Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümünde eğitim dili Rusçadır. Bir yıl süreli zorunlu Rusça hazırlık öğretimi uygulanır.
Eğitim dili İngilizce veya Karma olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, Dil Yeterlilik (BULET) sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine alınır.
BULET sınavına eşdeğerliği kabul edilen TOEFL yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 230, internet tabanlı istemde 80, IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5, CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu veya KPDS sınavından 70 ve üzerinde puan aldığını belgeleyen öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar.

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Ön lisans programları (Toplam süresi 2 yıldır.) : 2.360 $ / yıllık

Lisans programları (Toplam süresi 4 yıldır) : 5.565 $ / yıllık

Lisans programlarından Hukuk Fakültesi: 7.350 $ / yıllık

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

BEYKENT UNIVERSITY (ISTANBUL)

 

 

      

Meslek Yüksekokulu

Vocational School

 

 

      

Adalet

Justice 

2

5

      

Aşçılık

Cooking

2

10

      

Bankacılık ve Sigortacılık

Banking and Insurance

2

5

      

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

Banking and Insurance (EP)

2

5

      

Basım ve Yayın Teknolojileri

Printing and Publication Technologies

2

5

      

Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)

Printing and Publication Technologies (EP)

2

5

      

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

10

      

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Computer Programming (EP)

 

5

      

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim)

Computer Programming (Distance Education)

2

5

      

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

10

      

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Child Development (EP)

2

10

      

Dış Ticaret

Foreign Trade

 

10

      

Dış Ticaret (İÖ)

Foreign Trade (EP)

 

15

      

Grafik Tasarımı

Graphic Design

 

5

      

Grafik Tasarımı (İÖ)

Graphic Design (EP)

2

5

      

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Public Relations and Presentation

2

5

      

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

Public Relations and Presentation (EP)

2

5

      

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

10

      

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

10

      

İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

Business Administration (Distance Education)

2

5

      

Lojistik

Logistics

2

10

      

Lojistik (İÖ)

Logistics (EP)

2

5

      

Makine

Machinery

2

10

      

Mimari Restorasyon

Architectural Restoration

2

5

      

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radio and Television Programming

2

5

      

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)

Radio and Television Programming (EP)

2

5

      

Tekstil Teknolojisi

Textile Technology

2

5

      

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Tourism and Travel Services

2

20

      

 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

BEYKENT UNIVERSITY (ISTANBUL)

 

 

       

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

       

İngiliz Dili ve Edebiyatı

English Language and Literature

4

10

21

Matematik-Bilgisayar

Mathematics and Computer

4

10

46

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Interpretation & Translation (English)

4

15

21

Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

Interpretation & Translation (Russian)

4

10

115

Psikoloji

Psychology

4

35

46

Sosyoloji

Sociology

4

10

46

Tarih

History

4

10

46

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literature

4

10

46

Güzel Sanatlar Fakültesi

Faculty of Fine Arts

 

 

       

Sinema ve Televizyon

Cinema and Television

4

15

21, 86

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

Cinema and Television (Turkish)

4

10

46

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

4

45

46

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

       

Bankacılık ve Finans

Banking and Finance

4

25

21, 86

İktisat (Türkçe)

Economics (Turkish)

4

10

46

İktisat

Economics

4

10

21, 86

İşletme

Management

4

25

46

İşletme (Uzaktan Eğitim)

Management (Distance Education)

4

20

       

İşletme (İngilizce)

Management (English)

4

30

21, 28

Turizm İşletmeciliği

Tourism Management

4

20

21, 86

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

International Relations (English)

4

30

21, 28

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

International Logistics and Transportation

4

10

21, 86

Uluslararası Ticaret

International Trade

4

20

21, 86

Yönetim Bilişim Sistemleri

Management Information Systems

4

10

21, 86

Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Eğitim)

Management Information Systems (Distance Education)

4

20

       

İletişim Fakültesi

Faculty of Communication

 

 

       

Görsel İletişim

Visual Communication

4

10

46

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Public Relations and Advertising

4

10

46

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Television News and Programming

4

10

46

Yeni Medya

New Media

4

10

46

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

       

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

20

21, 86

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Electronics and Communication Engineering

4

10

46

Endüstri Mühendisliği

Industrial Engineering

4

10

46

Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim)

Industrial Engineering (Distance Education)

4

20

       

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Energy Systems Engineering

4

10

46

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

25

46

İşletme Mühendisliği

Management Engineering

4

10

46

Kimya Mühendisliği

Chemical Engineering

4

10

46

Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering

4

20

46

Mimarlık

Architecture

4

45

21, 86

Yazılım Mühendisliği

Software Engineering

4

10

21, 86

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

School of Applied Sciences

 

 

       

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomy and Culinary Arts

4

10

46

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org