BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:İSTANBUL

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:   

Fatih, İstanbul’ da yerleşik vakıf üniversitesi. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba tarafından 2010'da kurulmuştur. İsmini Osmanlı padişahı Abdülmecit'in annesi Bezmialem Valide Sultan'dan alır. Üniversitede eğitim dili %70 Türkçe, %30 İngilizcedir.

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvurabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.Aday tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu (İndirmek için tıklayınız)

2.Lise Diplomasının (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da T.C. dış temsilciliklerince onaylanmış örneği,

3.Resmi Not Belgesi (Transkript): Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir resmi not belgesinin ve Türkçe tercümesinin noter ya da T.C. dış temsilciliklerince onaylanmış örneği,

4.Son iki yıla ait sınav sonucunun (BVÜYÖS , SAT I, GCE, ACT, ABITUR, IB, TAWJIHI, BACCALAUREAT LIBANAIS, BACCALAUREAT FRANCAIS, AL-SAHADA, AL TAHANAWIYYA, GAOKAO, Kazakhstan National Test, Diplime Depirestan, Matura) kendi ülkesindeki noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

5.Referans mektubu (2 adet)

6.Geçim güvence belgesi: Yurt dışından gelen adaylar,  maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla, öğrenim ücretinden ayrı olarak, banka hesabı, teminat mektubu vs. gibi maddi güvenceye sahip olduklarını gösterir orijinal ve resmi kurumlarca onaylı bir belge sunmak zorundadır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi bir eğitim yılı için geçerli olacak maddi güvence miktarını asgari 3000 €(Euro) olarak belirlemiştir.

7.Üç adet vesikalık fotoğraf,

8.Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ve Türkçe tercümesinin noter ya da T.C. dış temsilciliklerince onaylanmış örneği,

9.Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı: Başvuru ücreti 50 TL aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı ve makbuzu (dekontu) sunulmalıdır. Money order, cashier's check, nakit, veya başka bir ödeme türü kabul edilmemektedir. Başvuru ücreti bu şekilde gönderilen başvurular kabul edilmez

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.Lise diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı ile kendi ülkesindeki noter ya da Türk Konsolosluklarınca onaylı Türkçe tercümesi,

2.Lise diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarından alınmış lise “Denklik Belgesi”nin onaylı örneği,

3.Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transcript) ile Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerince onaylı örneği,

4.Üniversiteye kabul edildiği sınav sonuç belgesinin Türkiye Büyükelçiliği tarafından onaylı aslı veya Üniversitemize lise diploma notuyla kayıt yaptıran öğrencilerin lise bitirme ortalamasının belirtildiği onaylı belge.

5.Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Konsolosluklarınca onaylanmış örneği,

6.Türk Konsolosluklarından alacakları Öğrenim Vizesi’nin aslı. (Adaylar kendilerine yolladığımız kabul mektubunu, ülkelerindeki T.C. Konsolosluklarına göstererek öğrenim vizesi alacaklardır. Bu vize Türkiye'ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Türkiye'de bulunan adaylar öğrenim vizelerini İl Emniyet Müdürlükleri’ne başvurarak alabilirler.)

7.TÖMER'den alınmış Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa),

8.İngilizce dil düzeyini belirten TOEFL belgesi (varsa),

9.İkametgâh Belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birimlere teslim edilmesi gerekir.)

10.12 adet 4,5 x 6,0 ebadında fotoğraf

11.Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

12.Geçim Güvencesi belgesi

13.Tam teşekküllü sağlık raporu

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesinin yıllık harç ücretleri bölüme göre değişmektedir.

Tıp Fakültesi (%50 Burslu)           16.500,00 TL

Tıp Fakültesi (Ücretli)    33.000,00 TL

Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)        16.000,00 TL

Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 32.000,00 TL

Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) 13.500,00 TL

Eczacılık Fakültesi (Ücretli) 27.000,00 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%50 Burslu)10.000,00 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Ücretli)20.000,00 TL

Hemşirelik Bölümü (%50 Burslu)5.500,00 TL

Hemşirelik Bölümü (Ücretli)11.000,00 TL

Odyoloji Bölümü (%50 Burslu)10.000,00 TL

Odyoloji Bölümü (Ücretli)20.000,00 TL

Hazırlık Bölümü (Tıp, Diş Hek, Ecz. Fak. Fizyoterapi Bölümü)23.000,00 TL

Hazırlık Bölümü (Hemşirelik Bölümü İlk Yıl İçin)11.500,00 TL

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

BEZM-I ALEM UNIVERSITY (ISTANBUL)

 

 

       

Diş Hekimliği Fakültesi

Faculty of Dentistry

5

10

21, 86

Eczacılık Fakültesi

Faculty of Pharmacy 

5

5

21, 86

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Health Sciences

 

 

       

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Physiotherapy and Rehabilitation

4

5

21

Hemşirelik

Nursing

4

5

21

Odyoloji

Audiology

4

5

21

Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6

10

21, 86

 

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org