CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:SAMSUN

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:   

Canik Başarı Üniversitesi, 2010 yılında Başarı Eğitim ve Kültür Vakfı ve Tanrıverdi Vakfı tarafından Samsun’da kurulmuştur.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Canik Başarı Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygıyı temel almaktadır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve kullanma aşamalarında disiplinlerarası yaklaşımı ve eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarmıştır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri; evrensel değerleri ve bilimsel etik kuralları yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Kampüsler

Karadeniz Bölgemizin eğitim, kültür, sanat, turizm ve ticaret merkezi olan Samsun'un zirvesinde, doğanın içinde, Samsun ve Karadeniz'in büyüleyici manzarasının tamamına hakim olağanüstü bir konumda yer almaktadır.

Danışmanlık Desteği

Canik Başarı Üniversitesinde öğrencilere eğitim, kariyer ve rehberlik alanlarında danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Bireysel kariyer, yurt dışı eğitim, iş dünyası, rehberlik ve psikolojik danışmanlık vb. konularda öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Burs İmkânları

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda "Eğitim Burslu" olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen öğrencilerin hak kazandığı bu bursun içeriğinde eğitim ücreti vardır. Eğitim Bursunda üç farklı uygulama vardır.

 

 

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI:  

 Canik Başarı Üniversitesine Uluslararası Öğrenci Statüsünde Kimler Başvurabilir?

  • Uluslararası uyruklu olanlar,
  • Türk liselerine denk bir okulun lise son sınıfında ya da mezunu durumunda bulunanlar,
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı"ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar
  • ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
  • Doğumla uluslararası uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
  • TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç uluslararası bir ülkede tamamlayanlar,
  • KKTC uyruklu olup KKTC"de ikamet eden ve KKTC"de ortaöğrenimini tamamlayan GCE- AL (The General Certificate of Education -Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar

 Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilirler. 

 Önemli Bilgiler

 Başvurular, Üniversite Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu “Yabancı Öğrencileri Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilir.

1. Komisyon, değerlendirme yaparken,

a) Adayın öğrenim gördüğü ülkenin ulusal sınavında, Yabancı Öğrenci Sınavında ya da uluslararası sınavlarda aldığı puanın % 30’unu, adayın ortaöğretim başarı puanının % 30’unu ve Üniversite tarafından yapılacak değerlendirmenin % 40’ını esas alarak yerleştirme yapar.

b) Adayın öğrenim gördüğü ülkenin ulusal sınavı, Yabancı Öğrenci Sınavı ya da uluslararası sınavlarda aldığı bir puanın olmaması halinde, adayın ortaöğretim başarı puanının % 50’sini ve Üniversite tarafından yapılacak değerlendirmenin % 50’sini esas alarak yerleştirme yapar.

2. Üniversite tarafından yapılacak değerlendirme; yazılı sınav veya mülakat veya öğrencinin başvuru dosyası üzerinden yapılabilir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu “Yabancı Öğrencileri Değerlendirme Komisyonu” tarafından karar verilir.

3. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır.

4. Başvuruları kabul edilen adaylar, aldıkları puanlar ile % 20’lik ülke barajı göz önünde tutularak, tercihleri doğrultusunda sıralanır ve en yüksek puandan başlayarak, kontenjan sayısı kadar yerleştirilirler.

5. Puanlar 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirilir.

6. Komisyon asıl kontenjanın yarısı kadar yedek kontenjan belirleyebilir.

7. Bir programa yeterli sayıda başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması hâlinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversite tarafından diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

8. Kabul mektupları e-posta yoluyla gönderileceğinden, başvuru formundaki e-posta bilgisinin eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

9. Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır ya da resmî bir kurum tarafından tercüme edilmelidir.

10. Haberleşme sırasında postadaki gecikme veya kaybolma durumlarından Üniversitemiz sorumlu değildir.

11. Başvuru formunun doldurulmasında yapılacak yanlışlıklardan doğacak bütün sorumluluk adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için forma yazılan yazıların okunaklı olması ya da bilgisayar ortamında doldurulmuş olması gerekmektedir.

12. Başvuru belgelerinden biri dahi eksik olduğu takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

13. Posta ile gönderilecek bütün belgeler aynı zarf içinde olmak zorundadır. Üniversitemiz ayrı ayrı gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez.

14. Belgelerinde tahrifat olanların başvuru veya yerleştirme işlemleri -kesin kayıtları yapılmış olsa bile- iptal edilir.

15. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Canik Başarı Üniversitesinin önceliğindedir. Canik Başarı Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

16. Kabul edilen adaylara Canik Başarı Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye"ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Eğitim Dili

Üniversitede eğitim dili Türkçedir.

Aşağıdaki linkten uluslar arası öğrenci başvuru ölçülerini görebilirsiniz:

http://www.basari.edu.tr/?yabanci-ogrenci-basvuru

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Güncel bilgi yoktur.

Özel üniversitelerde yıllık yaklaşık 11000 – 25000 ABD doları arasındadır.

Öğrencilerin kendi geçimleri için ise aylık giderleri ortalama 500 – 600 ABD dolarıdır.

(1) Yurt dışından kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

(2) Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu, geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli her yıl Senato tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

CANİK BAŞARI UNIVERSITY (SAMSUN)

 

 

       

Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

 

 

       

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Guidance and Psychology Counseling

4

15

       

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)

Guidance and Psychology Counseling (Full Scholarship)

4

1

       

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu)

Guidance and Psychology Counseling (50% Scholarship)

4

1

       

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)

Guidance and Psychology Counseling (25% Scholarship)

4

1

       

Türkçe Öğretmenliği

Teacher Training in Turkish

4

15

       

Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)

Teacher Training in Turkish (Full Scholarship)

4

1

       

Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)

Teacher Training in Turkish (50% Scholarship)

4

1

       

Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu)

Teacher Training in Turkish (25% Scholarship)

4

1

       

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

       

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)

Molecular Biology and Genetics (Full Scholarship)

4

1

21

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)

Molecular Biology and Genetics (50% Scholarship)

4

2

21

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)

Molecular Biology and Genetics (25% Scholarship)

4

10

21

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

       

İşletme

Management

4

15

46

İşletme (Tam Burslu)

Management (Full Scholarship)

4

1

46

İşletme (%50 Burslu)

Management (50% Scholarship)

4

1

46

İşletme (%25 Burslu)

Management (25% Scholarship)

4

1

46

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

International Trade and Management

4

15

21

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu)

International Trade and Management (Full Scholarship)

4

1

21

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu)

International Trade and Management (50% Scholarship)

4

1

21

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu)

International Trade and Management (25% Scholarship)

4

1

21

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

 

 

       

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

15

21

İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)

Civil Engineering (Full Scholarship)

4

1

21

İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)

Civil Engineering  (50% Scholarship)

4

1

21

İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)

Civil Engineering  (25% Scholarship)

4

1

21

Mimarlık

Architecture

4

15

21

Mimarlık (Tam Burslu)

Architecture (Full Scholarship)

4

1

21

Mimarlık (%50 Burslu)

Architecture (50% Scholarship)

4

1

21

Mimarlık (%25 Burslu)

Architecture (25% Scholarship)

4

1

21

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org