İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:İSTANBUL

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:

 

Misyonumuz; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, her alanda kendine güvenen, Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel, çağdaş ve evrensel düşünebilen, takım bilincine ve etik değerlere sahip, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, toplumsal sorumluluk bilinci ile donatılmış, geleceğe ümit, azim ve inançla bakan özgün bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz; kaliteli ve profesyonel bir eğitim vererek, küresel anlamda araştırma ağı kurup, uluslararası tanınmış okullarla ortak projeler gerçekleştirmek ve uluslararası bir eğitim kurumu olarak dünyada adından saygıyla bahsettirmektir.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI: 

1)Öğrencinin kendi ulusal sınavlarını başarmış mezun veya mezun olma durumunda, not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması

(2) Uluslararası sınavlarda;

a- SAT:  1600 puan üzerinden 1000 puan,

b- Tawjihi: 100 üzerinden 60 puan,

c- GCE: en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere iki konuda A seviyesinde olmak,

d- Baccalaureat Libanais :100 üzerinden 60 puan,

e- International Baccalaureate: Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve diploma notu en az 20 puan,

f- Gaokao:750 üzerinden 400 puan,

g- Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye) :Suriye'de yapılan Bakalorya, sınavında 240 üzerinden 120 puan,

h- Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran) :İran'da lise diploma notu 20 üzerinden 15 puan,

ı- Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 70 puan, almış olması gerekmektedir.

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Lisans için $10.000+KDV, ön lisans için $5.000+KDV

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL GELİŞİM UNIVERSITY

 

 

      

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Istanbul Gelisim  Vocational School

 

 

      

Adalet

Justice 

2

10

      

Adalet (%25 Burslu)

Justice (25% Scholarship)

2

10

      

Anestezi

Anesthesia

2

10

      

Anestezi (%25 Burslu)

Anesthesia (25% Scholarship)

2

10

      

Aşçılık

Cooking

2

10

      

Aşçılık (%25 Burslu)

Cooking (25% Scholarship)

2

10

      

Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)

Banking and Insurance (50% Scholarship)

2

10

      

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)

Banking and Insurance (EP) (50% Scholarship)

2

10

      

Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu)

Printing and Publication Technologies (50% Scholarship)

2

10

      

Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)

Computer Programming (50% Scholarship)

2

10

      

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)

Computer Programming (EP) (50% Scholarship)

2

10

      

Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu)

Computer Technology (50% Scholarship)

2

10

      

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

10

      

Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)

Child Development  (25% Scholarship)

2

10

      

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Child Development (EP)

2

10

      

Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)

Child Development  (EP) (25% Scholarship)

2

10

      

Dış Ticaret

Foreign Trade

2

10

      

Dış Ticaret (%50 Burslu)

Foreign Trade (50% Scholarship)

2

10

      

Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)

Foreign Trade (EP) (50% Scholarship)

2

10

      

Diyaliz

Dialysis

2

10

      

Diyaliz (%25 Burslu)

Dialysis (25% Scholarship)

2

10

      

Fizyoterapi

Physiotherapy

2

10

      

Fizyoterapi (%25 Burslu)

Physiotherapy (25% Scholarship)

2

10

      

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık(%50 Burslu)

Photography  and Camera Shooting (50% Scholarship)

2

10

      

Grafik Tasarımı (%50 Burslu)

Graphic Design (50% Scholarship)

2

10

      

Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)

Graphic Design (EP) (50% Scholarship)

2

10

      

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)

Public Relations and Presentation (50% Scholarship)

2

10

      

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

10

      

İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)

First Aid and Emergency (25% Scholarship)

2

10

      

İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu)

Human Resources Administration (50% Scholarship)

2

10

      

İşletme Yönetimi (%50 Burslu)

Business Administration (50% Scholarship)

2

10

      

Lojistik (%50 Burslu)

Logistics (50% Scholarship)

2

10

      

Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)

Logistics (50% Scholarship)

2

10

      

Mimari Restorasyon

Architectural Restoration

2

10

      

Mimari Restorasyon (%25 Burslu)

Architectural Restoration (EP) (25% Scholarship)

2

10

      

Moda Tasarımı

Fashion Design

2

10

      

Moda Tasarımı (%50 Burslu)

Fashion Design (50% Scholarship)

2

10

      

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radio and Television Programming

2

10

      

Radyo ve Televizyon Programcılığı(%50 Burslu)

Radio and Television Programming (50% Scholarship)

2

10

      

Radyo ve Televizyon Programcılığı(İÖ) (%50 Burslu)

Radio and Television Programming (EP) (50% Scholarship)

2

10

      

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Health Establishments Administration

2

10

      

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)

Health Establishments Administration (50% Scholarship)

2

10

      

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)

Health Establishments Administration (EP) (50% Scholarship)

2

10

      

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Civil Avitation Transportation Management

2

10

      

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)

Civil Avitation Transportation Management (50% Scholarship)

2

10

      

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)

Civil Avitation Transportation Management (EP)

2

10

      

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)

Civil Avitation Transportation Management (EP)  (50% Scholarship)

2

10

      

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

10

      

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 Burslu)

Medical Documentation and Secretarial (50% Scholarship)

2

10

      

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)

Medical Documentation and Secretarial (EP)

2

10

      

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 Burslu)

Medical Documentation and Secretarial (EP) (50% Scholarship)

2

10

      

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Medical Imaging Techniques

2

10

      

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)

Medical Imaging Techniques (25% Scholarship)

2

10

      

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY

 

 

       

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Faculty  of  Economics, Administrative and Social Sciences

 

 

       

İşletme

Management

4

10

       

İşletme (%25 Burslu)

Management (25% Scholarship)

4

10

       

Psikoloji

Psychology

4

10

       

Psikoloji (%25 Burslu)

Psychology (25% Scholarship)

4

10

       

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

4

10

       

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(%25 Burslu)

Political Science and International Relations (25% Scholarship)

4

10

       

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu)

International Logistics and Transportation (50% Scholarship)

4

10

       

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu)

International Logistics and Transportation (25% Scholarship)

4

10

       

Uluslararası Ticaret (%50 Burslu)

International Trade (50% Scholarship)

4

10

       

Uluslararası Ticaret (%25 Burslu)

International Trade (25% Scholarship)

4

10

       

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

       

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

10

       

Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)

Computer Engineering (25% Scholarship)

4

10

       

Endüstri Mühendisliği

Industrial Engineering

4

10

       

Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)

Industrial Engineering (25% Scholarship)

4

10

       

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

10

       

İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu)

Civil Engineering  (25% Scholarship)

4

10

       

Mekatronik Mühendisliği

Mechatronics Engineering

4

10

       

Mekatronik Mühendisliği (%25 Burslu)

Mechatronics Engineering (25% Scholarship)

4

10

       

Mimarlık

Architecture

4

10

       

Mimarlık (%25 Burslu)

Architecture (25% Scholarship)

4

10

       

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Health Science Institute

 

 

       

Beslenme ve Diyetetik

Nutrition and Dietetics

4

10

       

Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)

Nutrition and Dietetics (25% Scholarship)

4

10

       

Çocuk Gelişimi

Child Development

4

10

       

Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)

Child Development (25% Scholarship)

4

10

       

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Physiotherapy and Rehabilitation

4

10

       

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)

Physiotherapy and Rehabilitation (25% Scholarship)

4

10

       

Hemşirelik

Nursing

4

10

       

Hemşirelik (%25 Burslu)

Nursing (25% Scholarship)

4

10

       

Sosyal Hizmet

Social Services

4

10

       

Sosyal Hizmet (%25 Burslu)

Social Services (25% Scholarship)

4

10

       

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org