İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:İSTANBUL

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:  

Kemerburgaz’daki arazi ile ilgili sorunların çözümü için çalışmalar devam ederken Üniversitenin kuruluşunda gecikmeye yol açmamak maksadıyla Altınbaş Holding’in ‘’Mahmutbey Dilmenler Caddesi, Bağcılar’’da bulunan yönetim binasının Üniversiteye devri konusunda Aralık 2010’da karar alınmış ve binanın Üniversite ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

1 Ağustos 2011 tarihi itibari ile Üniversite tüm birimleri ile eğitim ve öğretime hazır hale getirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ile faaliyetlerine başlamıştır.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI: 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler uluslararası öğrenci olarak değerlendirilmektedir.

Lisans programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin ya lise son sınıf öğrencisi ya da Türkiye'deki liseler ile eşdeğer bir liseden mezun olmuş olması gerekmektedir. Öğrenciler tercih sırası belirterek 6 adet lisans programına başvuruda bulunabilirler.

Adaylardan

T.C. uyruklu olanların,

K.K.T.C uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların,

Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

Çift uyruklu iken TC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de veya K.K.T.C.'de tamamlayanların,

Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını

Türkiye'de veya K.K.T.C.'de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

Çift uyruklu iken T.C veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan yurdumuzdaki elçilik okullarından mezun olanların,

Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Lisans programlarına başvuran adayların ulusal ve uluslararası bir sınav sonuç belgesini başvuruları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından kabul edilen sınavların ve minimum puanların listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru için bir son tarih bulunmamakla birlikte, 2012/2013 akademik yılında dersler Ekim ayı başında başlayacak olup, başvurularınızın değerlendirilmesi ve vize işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için yeterli zaman tanımanız gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü:

Başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler içinde Üniversite Senatosunun oluşturacağı bir Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirmeler adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları, referans ve niyet mektupları göz önüne alınarak yapılır. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi portfolyo esasına göre yapılır.

Kabul edilen öğrencilere vize başvuruları için resmi kabul yazısı gönderilir.

Kabul edilen öğrencileri kayıt sırasında belgelerinin orijinallerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerinin orijinallerini temin edemeyen öğrencilerin kayıtları gerçekleştirilmez ve kabulleri iptal edilir.

Kayıt için gerekli belgeler:

Lise diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi,

Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi"nin aslı,

Not Çizelgesinin (Transkript) aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi,

Sekizinci maddenin 4. fıkrasında belirtilen sınav sonuç belgesinin aslı,

Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter onaylı sureti,

Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alacağı "Öğrenim Vizesi" belgesi,

4 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.

 

 

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Tüm programlar için belirlenen öğrenim ücreti: 6.900 $ (%8 KDV hariç).

 

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITY

 

 

       

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Faculty of Pharmacy (English)

5

19

21, 28

Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)

Faculty of Pharmacy (Full Scholarship)

5

1

21, 28

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

       

Psikoloji (İngilizce)

Psychology (English)

4

9

21, 28

Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

Psychology (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)

Psychology (English) (25% Scholarship)

4

3

21, 28

Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)

Psychology (English) (50% Scholarship)

4

2

21, 28

Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

Sociology (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu)

Sociology (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu)

Sociology (English) (50% Scholarship)

4

10

21, 28

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Faculty of Fine Arts and Design

 

 

       

Grafik Tasarım (%50 Burslu)

Graphic Design (50% Scholarship)

4

5

46

Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)

Fashion And Textile Design  (50% Scholarship)

4

5

46

Takı Tasarımı (%50 Burslu)

Jewelry Design (50% Scholarship)

4

5

46

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

4

9

21, 86

Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Faculty of Law (Full Scholarship)

4

1

21, 86

Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)

Faculty of Law (25% Scholarship)

4

3

21, 86

Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)

Faculty of Law (50% Scholarship)

4

2

21, 86

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

       

Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)

Economics (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu)

Economics (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)

Economics (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Ekonomi (İngilizce)

Economics (English)

4

3

21, 28

İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)

Management (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)

Management (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)

Management (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

İşletme (İngilizce)

Management (English)

4

3

21, 28

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)

Political Science and Public Administration (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu)

Political Science and Public Administration (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)

Political Science and Public Administration (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Political Science and Public Administration (English)

4

3

21, 28

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)

International Relations (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)

International Relations (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)

International Relations (English) (25% Scholarship)

4

4

21, 28

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

International Relations (English)

4

3

21, 28

Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)

International Logistics and Management (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)

International Logistics and Management (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu)

International Logistics and Management (English) (25% Scholarship)

4

4

21, 28

Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce)

International Logistics and Management (English)

4

3

21, 28

Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)

International Trade (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)

International Trade (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)

International Trade (English) (25% Scholarship)

4

4

21, 28

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

International Trade (English)

4

3

21, 28

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

       

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

Computer Engineering (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)

Computer Engineering (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

Computer Engineering (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Computer Engineering (English)

4

3

21, 28

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

Electrical & Electronic Engineering (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)

Electrical & Electronic Engineering (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

Electrical & Electronic Engineering (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Electrical & Electronic Engineering (English)

4

3

21, 28

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

Industrial Engineering (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

Industrial Engineering (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Industrial Engineering (English)

4

3

21, 28

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)

Industrial Engineering (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)

Interior Architecture and Environmental Design (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%75 Burslu)

Interior Architecture and Environmental Design (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)

Interior Architecture and Environmental Design (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

Civil Engineering (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)

Civil Engineering (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

Civil Engineering (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Civil Engineering (English)

4

3

21, 28

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

Mechanical Engineering (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu)

Mechanical Engineering (English) (75% Scholarship)

4

4

21, 28

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

Mechanical Engineering (English) (50% Scholarship)

4

7

21, 28

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Mechanical Engineering (English)

4

3

21, 28

Mimarlık (İngilizce)

Architecture (English)

4

9

21, 28

Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu)

Architecture (English) (Full Scholarship)

4

1

21, 28

Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)

Architecture (English) (50% Scholarship)

4

5

21, 28

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org