İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:İZMİR

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:

İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir. Misyonumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI: 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

· Yabancı uyruklu olanlar.

· Mavi Kart sahibi olanlar.(Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler.)

· Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular.

· TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar.(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

· KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans programlarına başvuru online olarak Üniversitemiz web sitesi http://www.ieu.edu.tr/international/apply.php adresinden yapılmaktadır. Başvuru için gereken belgeler Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise tercüme ettirilmelidir.

• Başvuru Formu,
• Sınav sonuç belgesi (aşağıda belirtilen sınavlardan birisi),
• Lise diploması fotokopisi veya lise son sınıfta öğrenim gördüğünü belirten belge (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise tercümesi),
• Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (Adayın lisesi tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır),
• Öğretmen Referans Formu,
• Varsa yabancı dil yeterlilik belgesinin fotokopisi.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

• Sınav sonuç belgesinin aslı (Başvuruda kullanılan sınav sonucu. SAT I, GCE, ACT, v.b.)
• Lise diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi
• Diplomanın denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulundan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden)
• Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. (Pasaport aslı kesin kayıt sırasında gösterilecektir.)
• İkamet tezkeresinin ilk yedi sayfasının fotokopisi (Emniyet Müdürlüğü’nden)
• 4.5 x 6 boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, baş ve boyun açık, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş)
• Dönem öğrenim ücreti ve varsa diğer giderleri karşılamak üzere talep edilen ücretin ödendiğini gösteren makbuz
• Varsa Başvuru sırasında fotokopisi verilen yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı.

Türkiye dışından gelen öğrenciler “Öğrenim vizesini yurtdışındaki T.C. Büyükelçiliklerinden alırlar.

Türkiye’de yasayan ve geçerli oturma izni bulunanlar “Öğrenim Vizesi” yerine, İkamet Tezkeresinin fotokopisini vermelidir. İkamet tezkeresinde “öğrenim amaçlı” ifadesinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

Doğumla T.C. vatandaşlığını kazanmış olup, daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen öğrencilerden “Öğrenim Vizesi” istenmez.

 

Daha detaylı bilgi için: http://oim.ieu.edu.tr/index.php/kayit-kabul/yabanci-uyruklu-ogrenciler adresine bakabilirsiniz.

 

 YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Mimarlık Bölümü: 17.500TL

Hukuk Fakültesi: 17.500TL

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü: 17.500TL

Diğer UOLP (Uluslar arası Ortak Lisans Programları): 15.900TL

Diğer Lisans Programları: 15.900TL

Meslek Yüksekokulu(İngilizce Programlar): 15.900TL

Meslek Yüksekokulu (Türkçe Programlar): 8.000TL

 

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

IZMIR  UNIVERSITY OF ECONOMICS

 

 

       

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

       

Matematik

Mathematics

 

8

21, 28

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Interpretation & Translation (English)

4

10

21, 28

Psikoloji

Psychology

4

10

21, 28

Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia)

Psychology (UOLP-SUNY Fredonia)

4

2

28

Sosyoloji

Sociology

4

10

21, 28

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Faculty of Fine Arts and Design

 

 

       

Endüstriyel Tasarım

Industrial Design

4

10

21, 28

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Interior Architecture and Environmental Design

4

10

21, 28

Mimarlık

Architecture

4

10

21, 28

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

4

10

21

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

       

Ekonomi

Economics

4

10

21, 28

Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland)

Economics (UOLP-SUNY Cortland)

4

2

28

İşletme

Management

4

10

21, 28

İşletme (UOLP-SUNY New Paltz)

Management (UOLP-SUNY New Paltz)

4

2

28

Lojistik Yönetimi

Logistic Management

4

10

21, 28

Muhasebe ve Denetim (İngilizce)

Accounting and Control (English)

4

10

21, 28

Uluslararası Ticaret ve Finansman

International Trade and Finance

4

10

21, 28

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

4

10

21, 28

İletişim Fakültesi

Faculty of Communication

 

 

       

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Public Relations and Advertising

4

10

21, 28

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (UOLP-SUNY Fredonia)

Public Relations and Advertising (UOLP-SUNY Fredonia)

4

2

28

Medya ve İletişim

Media and Communication

4

10

21, 28

Sinema ve Dijital Medya

Cinema and Digital Media

4

10

21, 28

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Faculty of Engineering and Computer Sciences

 

 

       

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

10

21, 28

Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia)

Computer Engineering (UOLP-SUNY Fredonia)

4

2

28

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Electrical & Electronic Engineering (English)

4

10

21, 28

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Industrial Systems Engineering

4

10

21, 28

Yazılım Mühendisliği

Software Engineering

4

10

21, 28

Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia)

Software Engineering (UOLP-SUNY Fredonia)

4

2

28

Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi

Faculty of Agricultural Technology and Food Sciences

 

 

       

Gıda Mühendisliği

Food Engineering

4

10

21, 28

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org