NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:KAYSERİ

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 2009 yılında kurulmuştur.

Misyonumuz:

• Çağdaş eğitim metotları uygulayarak mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, araştırmacı, girişimci, özgür, eleştirel düşünen, üretken, ekip çalışmasında başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri benimseyen, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmek;
• Bilim insanlarının ihtiyaç duydukları fiziki altyapıyı ve donanımı sağlamak;
• Eğitimde uluslararası standartlardaki kalite hedeflerine ulaşmak;
• Bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmek;
• Disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkarmak;
• Ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma kurumu olmak;
• Uluslararası bilimsel ve akademik işbirliği projelerine önem vermek;
• Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vererek ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

  Vizyonumuz:

•    Dünya standartlarında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüten;

•    Bilgi toplumunun oluşumuna katkı sağlayan;

•    Ülkemizin bilim, teknoloji, ve sanat alanında çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmasına öncülük eden;

•    Akademik temeli sağlam olan;

•    Üniversite-sanayi işbirliğini en etkin bir şekilde gerçekleştiren;ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI: 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla, adaylardan;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

d) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvuruları değerlendirilecektir.

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 (1) Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Komisyon tarafından yapılır.

 (2) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak oluşturmaz.

(4) Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir gerçeğe aykırı durum olduğu tespit edilen adayın başvurusu kabul edilmiş ve kaydı yapılmış olsa bile kaydı geçersiz sayılır.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alanbirimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Özel Yetenek Sınavı Yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.

(6) Yedek öğrenci kontenjanı Komisyon tarafından belirlenir.

 

 YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

10.000 TL (On bin Türk Lirası) 

 

 

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

NUH NACİ YAZGAN UNIVERSITY (KAYSERİ)

 

 

       

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Faculty of Fine Arts and Design

 

 

       

Mimarlık

Architecture

4

8

       

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

       

İktisat

Economics

 

8

       

İşletme

Management

 

8

       

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

 

 

       

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

 

8

       

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

8

       

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org