TOBB ETU ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:ANKARA

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI:

Üniversitemizin Vizyonu:Küresel ölçekte üretilmiş, en son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip; yeniden üretmek ve topluma sunmak,

Uluslararası rekabete hazır, cumhuriyetin temel ilkelerini ve Atatürk’ün inkılâplarını içselleştirmiş kuşaklar yetiştirmek,Özel sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi-üniversite işbirliğini yaşama geçirmek,Böylece Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ivme kazandırmaktır.

 

Üniversitemizin Misyonu:Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren,Öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandıran, yaratıcılıklarını teşvik eden bir eğitim ve öğretim ortamı sunan,Dünya standartlarında araştırma ve yayın yapan bilim insanlarına ihtiyaç duydukları altyapıyı ve ortamı sağlayan,Ulusal değerlere duyarlı, toplumsal sorunların farkında, çözüm üreten bir üniversite olmaktır.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI:

 a) Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları, (bu durumdaki çocuklar 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgelemek zorundadır)

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığını da alarak çift uyruklu olanlar,

d) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışındaki bir yabancı ülkede tamamlayanlar,

e) KKTC uyruklu olup ortaöğrenimini KKTC'de tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

f) KKTC uyruklu olup ortaöğrenimini 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki bir ülkede tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar, başvurabilir.

 

BAŞVURUDA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI

Adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış aşağıdaki sınavlardan herhangi birine ait belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekir:

a) Aşağıdaki sınavlardan herhangi birinin belirtilen puanla başarılmış olması;

SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavından en az 1000 puan,

ACT (National College Admission Examination) sınavından en az 21 puan,

GCE sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi puan,

Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notunun en az 28 olması,

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (ScientificStream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalamasının en az 80 olması,

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaure at Libanais) sınavında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notunun en az 13 olması,

Abitur sınavından en fazla 4 puan,

Azerbaycan ortaöğrenim bitirme sınav belgesi ATTESTAT,

b) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olması,

c) Yukarıda belirtilen sınavların dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış benzeri bir sınavdan başarı seviyesi Üniversite Senatosu tarafından kabul edilebilecek bir puan almış olması.

d) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi v.s.) süresiz geçerlidir. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT v.s.) geçerlilik süresi ise iki yıldır.

e) Üniversite, YÖK tarafından onaylanmış olması şartıyla Senato kararıyla kabul edeceği sınav türlerini, bu yönergede değişiklik yapmaksızın, her yıl internet sayfasında ilan eder.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Başvuru Formu.(birden fazla programa başvurulması halinde, yalnız bir başvuru formu doldurulur)

2)    Sınav Sonuç Belgesi'nin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış örneği.

3)    Lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe olmalıdır).

4)     Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) noter ya da yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış Türkçe sureti ile birlikte sunulmalıdır.

5)      Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe'ye çevrili noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış örneği.

6)      İki adet vesikalık fotoğraf.

7)     TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi hesabına yatırılan 50.- TL, (Yetenek sınavı ile alınacak bir bölüme de başvurulacaksa 200.- TL)başvuru ücretini gösterir banka dekontu. (Banka Hesap no: Garanti Bankası Emek Şubesi, 6299915'dir. Swift ve IBAN numarası da belirtilmelidir.)

8)    Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam masraflarını (yıllık 12.500.-TL tutarındaki) karşılayabilecek mali imkânlara sahip olduğunu gösteren belgeler.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversitemiz kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Özel Yetenek Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

 

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

 

Lisans Programları (2016 - 2017 Öğrenim Yılı)

 

Fakülte Tam Burslu

%75 Burslu

%50 Burslu

%25 Burslu

Ücretli

-Tıp Fakültesi

-

20.100 ₺

-

40.200 ₺

-Diğer Fakülteler ve Hazırlık Sınıfı

-

7.635 ₺

15.270 ₺

30.540 ₺

 

AYLIK YAŞAM MALİYETİ

Öğrencilerin kendi geçimleri için ise aylık giderleri ortalama 500 – 600 ABD dolarıdır.

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org