ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

 

OKULUN ADI: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:İSTANBUL

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI: 

İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından 2011 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 3 Mart 2011  tarihli ve 27863 sayılı  resmi gazetede yayınlanmıştır. Üniversitenin kuruluş amacı, Davranış sağlığı ve bilimleri alanında özelleşerek dünya standartları üzerinde bilgi, proje ve akademik üretimde bulunmak, bu üretim için kaynak geliştirmek, işbirlikleri gerçekleştirmek ve nitelikli insan yetiştirmektir.

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

Adaylardan

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular,

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE, AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, başvuru yapabilirler.

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.

a) SAT I' den en az 1000 toplam puan alan adaylar,

b) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar,

c) GCE (General Certificate Education / A Level Certificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası alan adaylar,

d) I.B.(International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olan adaylar,

e) Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan adaylar,

f) Abitur (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,

g) Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,

h) Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar,

ı) Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan alan adaylar,

i) Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 alan adaylar,

j) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

k) Endonezya Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavında en az 60 alan adaylar,

l) Kenya Certificate Of Secondary Education sınavında en az 45 alan adaylar,

m) İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve "Pişdaneşgahi"bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu adaylar,

n) Lise Bitirme Diplomasına sahip olan adaylar, (Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan)

o) Lise bitirme derecesi tam notunun %60'ı oranında başarılı olan adaylar,

ö) Üsküdar Üniversitesi Yeterlilik Sınavında en az 50 alan adaylar,

Not: Başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

Başvuru için gerekli belgeler

1- Başvuru Formu

2- Lise diplomasının fotokopisi (Türkçe tercümeli),

3- Sınav sonucunun fotokopisi (başvuru için kullanılacak olan sınava ait),

4- Pasaportun fotokopisi,

5- İki adet vesikalık fotoğraf,

Daha detaylı bilgi için http://www.uskudar.edu.tr/yabanci-uyruklu-ogrenci.php adresini ziyaret ediniz

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Güncel bilgi yoktur.

Özel üniversitelerde yıllık yaklaşık 11000 – 25000 ABD doları arasındadır.

Öğrencilerin kendi geçimleri için ise aylık giderleri ortalama 500 – 600 ABD dolarıdır.

(1) Yurt dışından kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

(2) Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu, geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli her yıl Senato tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

 

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

ÜSKÜDAR UNIVERSITY (İSTANBUL)

 

 

      

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Health Services

 

 

      

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

30

      

Elektronörofizyoloji

Electroneurophysiology

2

30

      

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Health Establishments Administration

2

30

      

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

30

      

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Medical Imaging Techniques

2

30

      

Yaşlı Bakımı

Care Elderly

2

30

      

         

 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

ÜSKÜDAR UNIVERSITY (İSTANBUL)

 

 

       

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Faculty of Humanities and Communal Sciences

 

 

       

Felsefe

Philosophy

4

15

46

Psikoloji

Psychology

4

30

21

Psikoloji (İngilizce)

Psychology (English)

4

30

21, 28

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

 

       

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

30

21

Biyomühendislik

Bioengineering

4

30

21

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Molecular Biology and Genetics

4

30

21

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Molecular Biology and Genetics (English)

4

30

21, 28

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Health Sciences

 

 

       

Çocuk Gelişimi

Child Development

4

30

21

Hemşirelik

Nursing

4

30

46

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Health Establishments Administration

4

30

21

Sosyal Hizmet

Social Services

4

30

46

 

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org