YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

OKULUN ADI: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

 Ülke: Türkiye

Şehir:İSTANBUL

Statüsü: VAKIF

OKUL TANITIMI: 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Vakfın başkanı ve aynı zaman da Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu’dur. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını kurulmuştur.

En yüksek kaliteyi hedefleyen ve ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı yaratmayı hedefleyen Yeni Yüzyıl Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla özel sektör ve devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde; başta tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir. 

 

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Başvurular aşağıdaki belgelerle yapılır:

a) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru Formu (Üniversite ağ sayfasından ulaşılabilir.),

b) Lise Diploması; Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe, noter ya da konsolosluk onaylı kopyası,

c) Resmi Not Durum Belgesi; Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi (Not durum belgesi Türkçe değilse, Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte kapalı zarf içinde sunulmalıdır.),

ç) Son iki yıla ait sınav sonucunun (YÖS, SAT I, GCE, ACT, ABITUR, IB, TAWJIHI, BACCALAUREAT LIBANAIS, BACCALAUREAT FRANÇAIS, AL-SAHADA, AL TAHANAWIYYA, GAOKAO, vs.) aslı veya onaylı örneği,

d) Pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,

e) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu,

f) İki adet vesikalık fotoğraf,

g) Üzerinde başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı pullu zarf.

 

Başvuru İçin Asgari Taban Puanlar ve koşullar

 

a)YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 puan,

b)SAT I’den en az 1000 toplam puan ve en az 600 matematik puanı,

c)ACT sınavından Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) olarak en az 21 puan,

ç)GCE sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası,

d)IB diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 puan,

e)ABITUR sınavından en az 4 puan,

f)BACCALAUREAT FRANÇAIS diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 puan,

g)TAWJIHI sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

ğ)BACCALAUREAT LIBANAIS sınavında fen dalında (Scientific Stream) en az 14 puan,

h)AL-SAHADA, AL TAHANAWIYYA sınavında fen dalında mühendislik – mimarlık fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

i)GAOKAO sınavında başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

j)Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS) en az 50 puan.

 

YABANCI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ:

Güncel bilgi yoktur.

Özel üniversitelerde yıllık yaklaşık 11000 – 25000 ABD doları arasındadır.

Öğrencilerin kendi geçimleri için ise aylık giderleri ortalama 500 – 600 ABD dolarıdır.

(1) Yurt dışından kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

(2) Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu, geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli her yıl Senato tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

YENI YUZYIL UNIVERSITY (ISTANBUL)

 

 

      

Meslek Yüksekokulu

Vocational School

 

 

      

Bankacılık ve Sigortacılık

Banking and Insurance

2

5

      

Dış Ticaret

Foreign Trade

2

5

      

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Public Relations and Presentation

2

5

      

Lojistik

Logistics

2

5

      

Lojistik (İÖ)

Logistics (EP)

2

6

      

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Tourism and Travel Services

2

5

      

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)

Tourism and Travel Services (EP)

2

6

      

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Health Services

 

 

      

Ameliyathane Hizmetleri

Operation Room Services

2

5

      

Anestezi

Anesthesia

2

5

      

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

5

      

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

5

46

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

First Aid and Emergency (EP)

2

6

46

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Medical Imaging Techniques

2

5

      

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Medical Laboratory Techniques

2

5

      

Yaşlı Bakımı

Care Elderly

2

5

      

 

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

YENI YUZYIL UNIVERSITY (ISTANBUL)

 

 

       

Diş Hekimliği Fakültesi

Faculty of Dentistry

5

10

46

Eczacılık Fakültesi

Faculty of Pharmacy 

5

8

46

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

       

İngiliz Dili ve Edebiyatı

English Language and Literature

4

6

21, 28

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Molecular Biology and Genetics

4

6

46

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Interpretation & Translation (English)

4

6

21, 28

Psikoloji

Psychology

4

6

46

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

4

15

46

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

       

Uluslararası İlişkiler

International Relations

4

11

46

Uluslararası Ticaret

International Trade

4

11

46

İletişim Fakültesi

Faculty of Communication

 

 

       

Görsel İletişim Tasarımı

Visual Communication Design

4

11

46

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Public Relations and Advertising

4

11

46

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radio, Television and Cinema

4

11

46

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

       

Biyomedikal Mühendisliği

Biomedical Engineering

4

10

46

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

10

46

Mimarlık

Architecture

4

10

46

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Health Sciences

 

 

       

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)

Nutrition and Dietetics (English)

4

8

21, 28

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Physiotherapy and Rehabilitation

4

8

46

Hemşirelik

Nursing

4

8

46

İş Sağlığı ve Güvenliği

Worker's Health and Job Safety

4

8

46

Sağlık Yönetimi

Health Management

4

10

46

Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6

15

46

 

 

 

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org